Other I

Ambrotypes
24 x 18 cm, 25,5 x 19,5 cm framed / 18 x 24 cm, 19,5 x 25,5 cm framed
edition 1/3 (though, as is typical to the wet plate collodion method, each image is unique)

The series reflects the worlds of identity, otherness and fear, but also of fairy tales and games. In the pictures you can see references to fears, distressing role models and death. Our own inner ghosts scare us the most. The desire to cross boundaries, thrill safely, and escape the facts of life drive us to play with the mysterious and the unknown. The title of the series, Other I, is an English translation of the Latin concept of alter ego. It refers to the discovery of an otherness in oneself that is different from the ordinary personality. Phonetically, the name also includes a reference to the eye.

2020

In exhibitions:
Danse Macabre, Photographic Centre Nykyaika, Tampere
Other I, Laterna Magica, Helsinki
Marras, HAA-gallery, Helsinki
Photo Festival Tampere

———————————————————–

Ambrotypiat
24 x 18 cm, 25,5 x 19,5 cm kehystetty / 18 x 24 cm, 19,5 x 25,5 cm kehystetty.
Editio 1/3 (märkälevymenetelmälle tyyppilliseen tapaan kukin vedos on uniikki
)

Sarja heijastelee identiteetin, toiseuden ja pelon, mutta myös satujen ja leikkien maailmoja. Kuvissa voi nähdä viittauksia pelkoihin, ahdistaviin roolimalleihin sekä kuolemaan. Omat sisäiset kummituksemme puistattavat meitä eniten. Halu ylittää rajoja, jännittää turvallisesti ja paeta elämän tosiasioita ajavat leikittelemään salaperäisen ja tuntemattoman kanssa.  Sarjan nimi Other I on englanninnos latinankielisestä alter ego -käsitteestä. Se viittaa tavanomaisesta persoonasta poikkeavan toiseuden löytämiseen itsessä. Foneettisesti nimeen sisältyy myös viittaus silmään (eng. eye) .

2020

Näyttelyissä:
Danse Macabre, valokuvakeskus Nykyaika, Tampere
Other I, Laterna Magica, Helsinki
Marras, HAA-galleria, Helsinki
Photo Festival Tampere