CV

Download CV

Jenni Haili (b. 1980) is a Helsinki based visual artist who graduated form the Aalto University School on Art and Design in 2011. Haili works with a multitude of techniques, mainly basing her works on photography. In her works Haili links the form and media to the concept of the piece in a significant manner. Hailis works continue the feminist art history both by the choice of concepts and materials. A reoccuring theme in her work is a play with showing and hiding. Hailis works have been shown in several solo and group exhibitions both in Finland and abroad. Haili also works as a part time teacher in the Art Univeristy Helsinkis Academy of Fine Arts.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Jenni Haili (s. 1980) on Aalto yliopiston Taiteiden ja muotoilun korkeakoulun Valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011 valmistunut helsinkiläinen kuvataiteilija. Haili työskentelee monien tekniikoiden parissa, kuitenkin pohjaten työnsä useasti valokuvaan. Hailin teoksissa media ja muoto linkittyvät teosten sisältöön merkityksellisellä tavalla. Hänen teoksensa jatkavat feministisen taiteen historiaa niin sisällöllisin kuin materiaalisin valinnoin. Keskeistä hänen tuotannossaan on piilottamisen ja esittämisen tematiikka. Hailin teoksia on nähty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Haili työskentelee lisäksi tuntiopettajana Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä.