CV

Download CV

Jenni Haili (b. 1980) is a Helsinki based visual artist who graduated from the Aalto University School of Art and Design in 2011. She works with a multitude of techniques, mainly basing her works on photography. In her works Haili links the form and media to the concept of the piece in a significant manner. Her works continue the feminist art history both by the choice of concepts and materials. A reoccurring theme in her work is a play with showing and hiding. Haili’s works have been shown in several solo and group exhibitions both in Finland and abroad. She also works as a part time teacher in the Art University Helsinki’s Academy of Fine Arts.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Lataa CV

Jenni Haili (s. 1980) on Aalto yliopiston Taiteiden ja muotoilun korkeakoulun Valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011 valmistunut helsinkiläinen kuvataiteilija. Haili työskentelee monien tekniikoiden parissa, kuitenkin pohjaten työnsä useasti valokuvaan. Hailin teoksissa media ja muoto linkittyvät teosten sisältöön merkityksellisellä tavalla. Hänen teoksensa jatkavat feministisen taiteen historiaa niin sisällöllisin kuin materiaalisin valinnoin. Keskeistä hänen tuotannossaan on piilottamisen ja esittämisen tematiikka. Hailin teoksia on nähty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hän työskentelee lisäksi tuntiopettajana Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä.