20.10. – 14.11.2021 Marras, HAA-galleria, Suomenlinna (group exhibition)

HAA Galleria
Suomenlinna C1, 00190 Helsinki
Avoinna ti–to 12–18, pe–su 12–16
Tervetuloa avajaisiin keskiviikkona 20.10. klo 17–19!

Marras näyttely koostuu erilaisilla analogisilla menetelmillä tuotetuista valokuvateoksista. Suomalaisissa kansanuskomuksissa martaaksi on kutsuttu esimerkiksi kuolleiden sieluja, pian kuolevia ihmisiä tai ennusmerkkejä kuolemasta, toisinaan myös Manalan olentoja. Nykyään sana marras tulee vastaan lähinnä kuukauden nimessä. Marraskuu on kuukausi, jolloin kasvit lakastuvat ja luonto vaipuu talveksi lepoon. Marras -näyttelyn taiteilijat tarkastelevatkin töissään laajasti luonnon ja ihmisen suhdetta ja luonnon kiertokulkua, joskin kuoleman teemakin osasta näyttelyn teoksia löytyy. Näyttely toteutetaan osittain yhtä aikaa Suomen valotaiteen seura FLASHin järjestämän FLASH3 -biennaalin kanssa. Valotaiteen biennaalin teemana on tänä vuonna valon ja kuoleman yhteys.

Näyttelytyöryhmään kuuluvat Iina Gröhn, Jenni Haili, Natalia Kopkina, Patrick Kuoppamäki, Katri Lassila, Katri Naukkarinen ja Taru Samola. Työryhmän jäsenet ovat kaikki Suomen pimiötaiteilijat ry:n aktiivisia taiteilijajäseniä.

Suomen Pimiötaiteilijat ry on vuonna 2016 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävänä on säilyttää ja kehittää pimiötyöskentelyn ja -taiteen perinteitä Suomessa. Yhdistys ylläpitää Helsingissä Vallilan taiteilijatalossa Mörk-nimistä ammattitasoista mustavalkopimiötä, joka on rakennettu Suomen kulttuurirahaston myöntämän apurahan turvin. Nykyisin yhdistys käsittää yli seitsemänkymmentä jäsentä ja osallistuu aktiivisesti suomalaisen valokuvataiteen kentän toimintaan. Yhdistys järjestää vuosittain useita kursseja ja tapahtumia sekä toimii yhteistyössä mm. Valokuvataiteilijoiden liiton ja Suomen valokuvataiteen museon kanssa.

––––––––––––––––

The exhibition Marras consists of photographic works produced by various analogous methods. In Finnish folklore, marras has signified, for example, the souls of the dead, soon-to-die people or signs of death, sometimes also the beings of the underworld Manala. Today, the word is mostly encountered in the word marraskuu (November). November is the month when the plants wither and nature falls to sleep for the winter. In their works, the artists of the Marras exhibition look extensively at the relationship between nature and human and the natural cycle, although some of the works in the exhibition talk more directly of the theme of death. The exhibition is partly held at the same time as the FLASH3 Biennale organized by the Finnish Society of Light Arts FLASH. The theme of the Biennale of Light Art this year is the connection between light and death.

The exhibition team includes Iina Gröhn, Jenni Haili, Natalia Kopkina, Patrick Kuoppamäki, Katri Lassila, Katri Naukkarinen and Taru Samola. The members of the working group are all active artist members of the Finnish Darkroom Artists Association.

The Finnish Darkroom Artists’ Association is a non-profit association founded in 2016, whose task is to preserve and develop the traditions of analog photography in Finland. The association maintains a professional black-and-white darkroom called Mörk at the Vallila Artists’ House in Helsinki. The space was built with support from the Finnish Cultural Foundation. Today, the association has more than seventy members and it is an influential member in the Finnish field of photography. The association organizes several courses and events every year and cooperates with e.g. the Association of Photographic Artists and the Finnish Museum of Photography.