CV

Download CV

Jenni Haili (b. 1980) is a Finnish visual artist who graduated from the Aalto University School of Art, Design and Architecture in 2011. She works with a multitude of techniques, mainly basing her works on photography. In her works Haili links the form and medium to the concept of the piece in a significant manner. A recurring theme in her work is a play with showing and hiding. Haili’s works have been shown in several solo and group exhibitions both in Finland and abroad. She also works as a part time photography teacher in the Art University Helsinki’s Academy of Fine Arts, in the Finnish Darkroom Artists’ Association and the Finnish Museum of Photography.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Lataa CV

Jenni Haili (s. 1980) on Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Valokuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2011 valmistunut kuvataiteilija. Haili työskentelee monien tekniikoiden parissa, kuitenkin pohjaten työnsä useasti valokuvaan. Hailin teoksissa medium ja muoto linkittyvät teosten sisältöön merkityksellisellä tavalla. Keskeistä hänen tuotannossaan on piilottamisen ja esittämisen tematiikka. Hailin teoksia on nähty useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Hän työskentelee taiteellisen työn ohessa valokuvauksen tuntiopettajana Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä, Suomen Pimiötaiteilijat ry:ssä ja Suomen valokuvataiteen museossa.