13.4. – 9.6.2024 Virtaamaa, Pohjoinen valokuvakeskus, Oulu (group exhibition)

Natalia Kopkina, Les sirenes Etretat, 2021

Virtaamaa

PHOTO NORTH – POHJOINEN VALOKUVAKESKUS | NORTHERN PHOTOGRAPHIC CENTRE
Hallituskatu 7, 90100 Oulu

Avoinna:
ma – su klo: 10 – 20
Vapaa pääsy

Jenni Hailin, Natalia Kopkinan, Patrick Kuoppamäen, Katri Lassilan ja Taru Samolan ryhmänäyttely Virtaamaa pohtii muutosta. Veden historialliset ja maantieteelliset liikkeet tuovat esiin menneisyyksiä, mahdollisia tulevaisuuksia ja niiden katoamista. Millaisena liike ja virtaus näyttäytyvät niille,  joilla ei ole vaihtoehtoja? Millaista on aktiivisesti odottaa vääjäämätöntä muutosta? 

Photo North – Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriassa vesi, tulemisen prosessit ja ajan värähtely ovat taiteilijoiden teoksia yhdistäviä elementtejä. Valokuvan materiaalisuus sekä  analogiset vedostus- ja työstämismenetelmät nousevat myös näyttelykokonaisuuden keskiöön. Jenni Hailin märkälevyambrotyypeistä muodotuvan valokuvainstallaation Voyage Out lähtökohtana ovat taiteilijan isoisotädin Fannyn (s. 1894)  ja isotädin Signen (s. 1902) siirtolaismatkat Amerikan Yhdysvaltoihin. Menneisyyden ja nykyisyyden suhdetta pohtiva teoskokonaisuus kysyy millaiseen tulevaisuuteen alunperin Viipurista ja Suomen länsirannikolta kotoisin olevat tädit saapuivat – löysivätkö esiäidit valtameren toiselta puolelta etsimänsä?

Natalia Kopkinan mustavalkoisissa hopeagelatiinivedoksissa aika pysähtyy. Taiteilijan valokuvasarjoissa suurennetut filminegatiivit abstrahoivat teosten  ihmishahmot antaen niille uuden muodon. Kopkina on kiinnostunut siitä, miten valokuva ja ihmiskeho kommunikoivat nonverbaalisesti yksinomaan visuaalisen kielen avulla, ja millaista tietoisuutta tai vaikutelmaa pysäytetyt hetket luovat. Patrick Kuoppamäen kamerattomat hopeagelatiinivedokset koostuvat useammasta sadasta valotuksesta. Pimiön sisällä tilallisista kokeiluista rakentuneet teokset ovat inspiroituneet valon vaikutuksesta arkkitehtonisiin yksityiskohtiin ja kaupunkiympäristöön. Muutos, syvyys ja liike nousevat esiin abstraktien ja minimalististen kompositioiden kautta. 

Katri Lassilan vesi- ja maisemakuvat haastavat ajatuksen maisemasta pelkkänä geografisena objektina. Lassilan hopeagelatiinivedosten ohikiitävät hetket ja valokuvan tarjoamat visuaaliset mahdollisuudet  tuovat muutoksen esiin psykologisena ja filosofisena määreenä – poliittisten ja ekologisten konfliktien täyttämässä maailmassa odotukset ja toiveet vaihtuvat liian helposti peloksi ja näköalattomuudeksi.  Lassilan mustavalkoisia teoksia täydentävät syanotyypit, jossa katseen keskiöön nousevat ihmisen sijaan muut maisemaa asuttavat olennot. Syanotypiaan keskittyvän Taru Samolan teoksissa muutos näyttäytyy subjektiivisena muuttuvan ja laajenevan minuuden kautta. Erilaisille arkisille ja kierrätetyille materiaaleille vedostetut teokset on sidottu neljän uniikin vihkon muotoon. Kuten ympäristö ja tilat muokkaavat minuutta ja ruumiillista kuulumista, kerrostavat vihkojen eri materiaaliratkaisut minuuksia päällekkäin. Millaiseksi minuus muuttuu, kun ajatus paikkaan kuulumisesta katoaa? 

Näyttelyn ovat kuratoineet taiteilija Natalia Kopkina ja Photo Northin toiminnanjohtaja, kuraattori Darja Zaitsev. 

Helsingissä toimivan Jenni Hailin tuotannossa on keskeistä piilottamisen ja esittämisen tematiikka. Hänen teoksissaan medium ja muoto linkittyvät teosten sisältöön, ja teokset pohjaavat usein valokuvaan. Viime aikoina häntä ovat inspiroineet eritoten valokuvahistorian erilaiset ilmiöt. Hän on yksi Suomen Pimiötaiteilijat ry:n ja Helsingissä sijaitsevan Mörk-pimiön perustajajäsenistä ja toimii taiteellisen työskentelynsä ohella valokuvataiteen lehtorina Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiassa. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2011. www.jennihaili.com

Helsinkiläinen Natalia Kopkina on kiinnostunut ihmisestä, menneestä ajasta ja valokuvan olemuksesta. Hänen työskentelyssä korostuvat käsityöläisyys sekä pienimuotoinen ja omaehtoinen tekeminen.  Hän toimii aktiivisesti analogisen valokuvan edistämisen parissa ja on Suomen Pimiötaiteilijat ry:n ja Helsingissä sijaitsevan Mörk-pimiön perustajajäsen. Pimiötyöskentelyn lisäksi Kopkina perusti vuonna 2018 voittoa tavoittelemattoman kustantamon I’m not Publishing taiteilijakirjoille ja valokuvapainotteisille julkaisulle. Kopkina on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2015. www.nataliakopkina.com

Pimiötaiteilija Patrick Kuoppamäen teokset saavat inspiraationsa yksityiskohdista arkkitehtuurissa  ja arkkitehtonisista konsepteista. Kuoppamäen abstraktit teokset valottuvat itse rakennetuilla valotuslaitteilla ja  yksinkertaisilla analogisilla menetelmillä, jotka tallentuvat valoherkälle paperille. Tällä hetkellä Kuoppamäki suorittaa opintojaan (BFA) Oslon National Academy of the Artissa, Norjassa. 

Suomen Pimiötaiteilijat ry:n puheenjohtaja Katri Lassila työskentelee Helsingissä. Vuodesta 1999 alkaen Lassila on keskittynyt taiteessaan klassiseen hopeagelatiinivedostukseen, mutta työskentelee myös kokeellisen essee-elokuvan, ekologisen valokuvan  ja analogisten yhdistelmätekniikoiden parissa. Lassila on kiinnostunut posthumanistisessa hengessä maisemasta ja sen erilaisista asukkaista. Hänen taiteen tohtorin väitöksensä (Aalto-yliopisto 2023) Näkymä ajan ulkopuolella. Maisemakuvan apokronia ja valokuvallinen affordanssi elokuvassa käsittelee maisemakuvan erityistä ajallista luonnetta elokuvan ja valokuvan välillä. www.katrilassila.com

Fiskarissa asuvan ja työskentelevän Taru Samolan kuvausprosessit ovat aina analogisia ja usein performatiivisia. Vedostuksissaan Samola käyttää vaihtoehtoisia grafiikan menetelmiä, joiden avulla hän liittää valokuvaa erilaisiin fyysisiin, tilallisiin ja tarinallisiin materiaaleihin. Teoksissaan hän tutkii ihmisyyteen liittyviä teemoja, kuten häpeää, toiseutta, valtaa ja kohtaamisia. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2021. www.tarusamola.com