Voyage Out

Installation: clear glass and black glass ambrotypes (24 x 18 cm) on tables (8pcs 125 x 150 x 60cm), map (140 x 111cm)
edition 1/1

The starting points of the photo installation Voyage Out are the emigration trips of the artist’s great-great-aunt Fanny and great-aunt Signe to America.

Fanny (b. 1894) was from Suurpero and Säiniö in the rural municipality of Vyborg. She moved alone at the age of 16 to New York, got married and worked as a housekeeper, her husband at sea. In the late 1930s she moved to California, married twice more until she died in 1969 in Fresno.

Signe (b.1902) left from the completely opposite side of Finland, the west coast from Kaskis via New York to Boston at the age of 25. She found a Swedish husband, Alfred, whom she married in Manhattan. Alfred also worked at sea. Their last residence was in Malmö, Sweden.

In the timelines formed by the installation, alongside the landscape photographs taken by Haili, images from different sources intertwine: pictures from archives, the web, books, and created by artificial intelligence programs. The images in the work are re-photographed by using the historical wet plate collodion process.

In exhibitions:
Virtaamaa, Photo North, Oulu
Culture House Laikku’s Studio, Tampere
Gallery Forum Box, Helsinki

———————————————————–

Installaatio: kirkaslasi- ja mustalasiambrotyypit (24 x 18 cm), pöydät (8kpl 125 x 150 x 60cm), kartta (140 x 111cm)
editio 1/1

Valokuvainstallaation Voyage Out lähtökohtana toimivat taiteilijan isoisotädin Fannyn ja isotädin Signen emigroitumismatkat Amerikkaan. 

Fanny (s. 1894) oli kotoisin Suurperolta ja Säiniöstä Viipurin maalaiskunnasta. Hän muutti yksin 16-vuotiaana New Yorkiin, meni naimisiin ja työskenteli taloudenhoitajana, miehensä merillä. 1930-lopulla hän muutti Kaliforniaan, avioitui vielä kahdesti, kunnes kuoli vuonna 1969 Fresnossa.

Signe (s.1902) lähti täysin vastakkaiselta puolelta Suomea, länsirannikolta Kaskisista New Yorkin kautta Bostoniin 25-vuotiaana. Hän löysi aviomiehekseen ruotsalaisen Alfredin, jonka kanssa avioitui Manhattanilla. Myös Alfred työskenteli merillä. Heidän viimeisin asuinpaikkansa oli Malmössa Ruotsissa.

Installaation muodostamilla aikajanoilla Hailin kuvaamien maisemavalokuvien rinnalle lomittuvat kuvat eri lähteistä: arkistoista, verkosta, kirjoista sekä tekoälyohjelmien luomat kuvat. Teoksen kuvat on vedostettu historiallisella märkälevyambrotypia-menetelmällä. 

Näyttelyissä:
Photo North, Oulu
Kulttuuritalo Laikun studio, Tampere
Galleria Forum Box, Helsinki

The realization of the work has been supported by the Kone foundation and the Finnish Cultural Fund.
Teoksen toteutusta ovat tukeneet Koneen säätiö sekä Suomen Kulttuurirahasto.