Näkemisestä | On Seeing

Silver gelatine prints
30 x 40 cm and 8 x 8 cm, 50 x 50 cm framed
acrylic mask, picture shelf

On Seeing is a photography based installation that handles seeing and being seen in the society. In order to create this piece, I have challenged myself to meet people, that we might deliberately or unintentionally pass by in our everyday lives, without really seeing them.
In the installation the photographs are at first presented in the analogue photograph’s latent* form, when the picture has been exposed on the photo paper, but has not yet been developed. In order not to destroy the latent image, the exhibition space has been transformed in to darkroom look-a-like. The viewer gets to meet the people in the images at first via their own words. As the exhibition progresses, the images will be developed in performances that the audience can follow.

* Latent = present but not visible, apparent, or actualised; existing as potential
When printing photographic images analogically of a negative film, the film is first placed in an enlarger, where light passes through the negative and projects the image on to a photographic paper. The (light) exposure will create a latent image on the silver, contained within the photo paper. This image is as such not visible, but can be made visible through development. In order to preserve the image and make it endure white light, the print must be fixed. In the fixing process the silver that was not exposed nor developed will be removed from the paper.

2018

Exhibitions:
Turku Kunstahalle

Mikkeli centre of photography 

———————————————————–

Hopeagelatiinivedokset
30 x 40 cm ja 8 x 8 cm, 50 x 50 cm kehystettynä
akryylimaski, tauluhylly

Näkemisestä on valokuvaan pohjautuva installaatio, joka käsittelee näkemistä ja näkymistä yhteiskunnassa. Teoksen toteuttamiseksi olen haastanut itseni kohtaamaan ihmisiä, jotka tahallisesti tai tahattomasti ohitamme arjessa, varsinaisesti näkemättä heitä.

Installaatiossa ottamani kuvat ovat esillä aluksi valokuvan latentissa* muodossa, jolloin kuva on valotettu valokuvapaperille, mutta sitä ei ole vielä kehitetty näkyväksi. Jotta kuvainformaatio ei tuhoutuisi, on esitystila muutettu mustavalkoisten valokuvien vedostamisessa käytettävän pimiön kaltaiseksi. Katsoja saa kohdata kuvissa olevat henkilöt aluksi heidän omien sanojensa kautta. Näyttelyn aikana valokuvat kehitetään näkyviksi performansseissa.

* Latentti = jota ei voi havaita, piilevä
Perinteinen valokuva negatiivifilmistä vedostetaan siten, että filmi asetetaan suurennuskojeeseen. Siinä valo kulkee negatiivin lävitse valokuvapaperin pinnalle, johon muodostuu kuva. Valotus synnyttää valokuvapaperin sisältämään hopeaan latentin kuvan, joka ei sellaisenaan ole havaittava, mutta se saadaan näkyviin kehittämällä. Jotta kuva säilyisi ja olisi myös tarkasteltavissa valossa, se pitää vielä kiinnittää eli valokuvapaperista poistetaan valottumaton ja kehittymätön hopea.

2018

Näyttelyt:
Turun Taidehalli
Mikkelin valokuvakeskus