Muista, muisti, muisto

Remember, Memory, Memento
Artist book

laptop-o-grams on chromogenic colour paper (c-print)
15 x approx. 6000 cm

The different ways of using photographs have multiplied along with the generalisation of digital photography. One day I realized that I have on my computer a sort of an image archive, that is not meant to be shown to anybody else. I wanted to make use of these note photos, that I have taken with a mobile phone, and lift them out of their functional purpose. In this piece I reveal my own interests from the years 2013 – 2016. Thus, it can be considered a self-portrait.

In the creation of the artist book Muista, muisti, muisto (Remember, Memory, Memento) I collide the digital functional photographs with the materials of analogue colour printing. The pictures of the book have been exposed as laptop-o-grams, i.e. contact prints directly from the laptop screen, on to photographic paper. The piece contains approximately 500 pictures, that have each been exposed individually on a long roll of paper by adjusting the brightness of the lapotop screen. The anologue color paper produced an interesting trace of the mercilessly blue colour of the computer screen’s light.  This method aestheticises the pictures, obscuring their original purpose. The exposure of the whole piece took about five hours, while I moved the photo paper image by image in a pitch dark room. The chromogenic colour paper is processed generally with a developing machine that transports the picture with the aid of grills from developer to bleach-fix and to rinse and dry. The whole process for an individual picture takes normally a couple of minutes. With this piece the processing took approximately two hours.

2018

In exhibition Manual at VB-valokuvakeskus and Hippolyte

———————————————————–

Taiteiijakirja
Laptop-o-grammit kromogeeniselle värivedostuspaperile
15 x n. 6000 cm

Valokuvauksen käyttötavat ovat monipuolistuneet digitalisoitumisen myötä. Havahduin siihen, että minulla on tietokoneella eräänlainen kuva-arkisto, jota ei ole tarkoitus näyttää kenellekään muulle. Halusin hyödyntää näitä kännykällä kuvaamiani muistiinpanokuvia ja nostaa ne pois pelkästä käyttöfunktiostaan. Teoksessa paljastan kuvien sisältöjen kautta omat kiinnostuksenkohteeni vuosilta 2013 – 2016 ja siten sen voi tulkita myös omakuvaksi.

Taiteilijakirjan Muista, muisti, muisto toteutuksessa törmäytän digitaalisen käyttövalokuvan analogisen värivalokuvan materiaaleihin. Sen kuvat on valotettu laptop-o-grammeina, eli suoraan pinnakkaisina kannettavan tietokoneen näytöltä valokuvapaperille. Teoksessani on noin 500 yksittäistä kuvaa, kukin valotettu yksitellen pitkälle rullapaperille tietokoneen näytön kirkkautta säätämällä. Analoginen väripaperi tuottaa mielenkiintoisen jäljen tietokoneen armottoman sinisen valon tallentajana. Käyttämäni menetelmä estetisoi kuvat, rikkoen niiden alkuperäisen ottamisen syyn. Koko teoksen valottamiseen kului aikaa noin viisi tuntia, täysin pimeässä huoneessa paperia mekaanisesti siirtäessäni. Kromogeeninen värivedostuspaperi prosessoidaan tyypillisesti kehityslaitteessa, joka kuljettaa paperin telastojen avulla kehitteestä kiinnitevalkaisuun, sieltä pesuun ja kuivuriin. Koko prosessi yksittäiselle keskikokoiselle kuvalle kestää muutaman minuutin. Tämän teoksen kehitys kesti kaksi tuntia.

2018

Näyttelyssä Manual VB-valokuvakeskus ja Hippolyte