Mask

 

 

Video recording of the installation:
Duration 02:17min
 
Projected video:
DV-PAL, 4:3, silent
Loop duration 03:01min
 

A mask, presumably, hides behind it its carriers actual identity. A mask objectifies its carries, makes her/him an object instead of a subject. An object, even if only ostensibly inanimate, is easier to approach. Its’ function is not as dangerous as the one of an actual subject. Mask protects as well the subject itself as the audience from the directness of action.

An ability of a mask is to get the viewer to use her/his imagination, when trying to image the actual target of its gaze. But what happens, if one succeeds in revealing the behind of a mask? The viewer is doomed in disappointment: behind a mask there is nothing to see. A mask is an act of eternal melancholy, a denial of feminine desire.

Installation consisting of video projection on three plaster masks.

2005 – 2008

Exhibited at:
Drifting Underground Series, Wonderbar, Berlin

————————————————-

Installaation videotallenne:
kesto 02:17min
 
Projisoitu video:
DV-PAL, 4:3, silent
loopin kesto 03:01min
 

Naamio oletetusti piilottaa taakseen kantajansa varsinaisen olemuksen. Se luo illuusion takana olevasta. Naamio objektifioi kantajansa, tekee hänestä subjektin sijasta esineen. Esinettä, vaikka vain näennäisestikin elotonta kohdetta, on helpompi lähestyä. Sen toiminta ei ole yhtä vaarallista kuin varsinaisen subjektin. Naamio suojaa niin subjektia itseään, kuin mahdollista yleisöä tapahtumien suoruudelta.

Naamion taito on saada katsoja käyttämään mielikuvitustaan varsinaista kohdetta kuvitellessaan. Mutta, mitä tapahtuu, jos onnistuu riisumaan naamion toiselta? Katsoja on tuomittu pettymään: naamion takana ei ole mitään nähtävää. Naamio on ikuisen mellankolian toteuma,naisellisen halun kielto.

Installaatio koostuen videoprojisoinnista ja kolmesta kipsinaamiosta.

2005 – 2008

Näyttelyssä:
Drifting Underground Series, Wonderbar, Berliini