Stop

Chromogenic colour prints
40 x 40 cm, 50 x 50 cm framed
edition 1/3

Waiting is an everyday experience that connects moments of grandeur as well as common. While we wait time materializes. Waiting leads to an experience that could be called a widened perception of our existential enduring – partially conscious, partially fragmented. These kinds of intuitions are vexingly uncomfortable. We fidget, pace, complain and consult our watches.

Time is like a divine law. It has become a constant to which we set and adjust our lives to, like clocks. When ‘time is money’ we lose the contact of time itself. The currency of a waiter – time – is worthless; it is consumed without receiving anything in return.

For a person who waits, space expands tediously and time slows. The time of waiting is intensive: it is felt, not thought. This series of photographs is an attempt to guide our attention, not to how we pass through waiting, but how and where we are in it. Not to the decisive moment of the end of waiting but to the aesthetics of it as such. The moment reaches its closure in the arrival of the bus.

2004 – 2019

Exhibited at:
Ole maailma omasi, Mältinranta Artcenter
Invisible Presence, photography screenings

————————————————-

Kromogeeniset värivedokset
40 x 40 cm, 50 x 50 cm kehystettynä
editio 1/3

Odottaminen on jokapäiväinen kokemus, joka yhdistää niin suuria kuin arkisia tapahtumia. Odottaessamme aika materialisoituu. Odottamisen kokemusta voisi kutsua eksistentialistisen sietämisen laajentuneeksi havainnoimiseksi – se on osittain tietoista, mutta samalla myös pirstaloitunutta. Tällainen sisäinen kokemus on kiusallisen epämukava. Liikehdimme levottomasti, valitamme ja vahdimme kelloa. 

Aika on kuin jumallallinen laki. Se on vakio, jonka mukaan järjestämme elämämme. Kun ”aika on rahaa” menetämme yhteyden aikaan sellaisenaan. Odottajan valuutta – aika – on arvotonta; se kuluu ilman vastinetta.

Odottavalle ihmiselle tilan kokemus laajentuu ja aika hidastuu. Odottaminen on intensiivistä: sen tuntee, vaikka sitä ei ajattele. Tämä valokuvasarja on yritys johdattaa huomiomme, ei siihen kuinka aikamme kuluu odottaessa, vaan missä olemme tuolloin. Ei odottamisen loppumisen ratkaisevaan hetkeen, vaan sen estetiikkaan sellaisenaan. Epämukavuus päättyy bussin saapuessa.

2004 – 2019

Näyttelyissä:
Ole maailma omasi, taidekeskus Mältinranta
Näkymättömän läsnäolo, valokuva screeningit