μάτι

Artist book
27 x 22 x 6cm
photo album, lith prints 14 pcs 16 x 11 cm and 40 pcs 10 x 6,5 cm
edition 1/1

The concept of evil eye dates back to the Classical Era in Ancient Greece. A gaze was believed to be able to harm, even kill. The μάτι (máti) an amulet that resembles an eye protects its carrier from the evil eye.

2020

In exhibitions:
Danse Macabre, Photographic Centre Nykyaika, Tampere
Other I, Laterna Magica, Helsinki
Photo Festival Tampere

In collection of the Finnish Museum of Photography

———————————————————–

Taiteilijakirja
27 x 22 x 6cm
valokuva-albumi, litovedokset 14 kpl 16 x 11 cm ja 40 kpl 10 x 6,5 cm
editio 1/1

Käsite pahasta silmästä on peräisin antiitkin Kreikan ajoilta. Katseen uskottiin voivan vahingoittaa, jopa tappaa. Silmää muistuttava μάτι (máti) -amuletti suojelee kantajaansa pahalta silmältä.

2020

Näyttelyissä:
Danse Macabre, valokuvakeskus Nykyaika, Tampere
Other I, Laterna Magica, Helsinki
Photo Festival Tampere

Suomen valokuvataiteen museon kokoelmassa