29.6. – 31.8.2013 Näkymä – Maa ja Paikka | Land in Situ, Akaa (group exhibition)

Kulttuuritalo Laaksola
Nahkialanlammen ranta

Näkymä 2013 on yhdestoista vuosittainen ympäristötaidenäyttely ja tapahtuma, jonka TaideAkaa järjestää Akaassa. Teema Maa ja paikka kutsuu pohtimaan paikan merkitystä yhä uusista näkökulmista. Taiteilijan omakohtainen paikan aistiminen ja erityiseen paikkaan liitetyt subjektiiviset mielikuvat ovat monen paikkasidonnaisen teoksen kantava voima. Näiden puhtaasti subjektiivisten lähestymistapojen lisäksi näyttelyn teema mahdollistaa luonnon, paikan ja maiseman tarkastelun myös monenlaisista teoreettisista näkökulmista, esimerkiksi filosofisista, taidehistoriallisista ja ekologisista. Erilaisille tutkimuksellisille metodeille ja taiteiden ja tieteen dialogia niveltäville teosideoille näyttely tarjoaa ajantasaistetun työskentelymaaston.

Kuraattori:
Anna-Lea Kopperi

Taiteilijat:
Aguirre & Jonnson, Petri Anttonen, Suzanne Bartos & Erika Batdorf, Sue Callanan, Hyun-Jung Cho, Pira Cousin, Bernhard Gerber, Jenni Haili & Nike Arnold, Kalle Hamm & Dzamil Kamanger, Mia Joki, Yoko Kajio, Teijo Kokko, Anneli Korhonen, Kari Kärkiluoma, Noelene Lucas, Daniela de Maddalena, Elin & Keino (Heini Nieminen & Sandra Nyberg), Ari & Tinja Sarkanen, Juliet Fowler Smith, Anneli Vainonen, Kirsi Viitala, Tuula Vuokola, Seija Vuori & Vesa Kivinen

Katalogi (pdf)

––––––––––––––––––-

Näkymä 2013 is the 11th annual international environmental art exhibition and event organized by the TaideAkaa Association in Akaa, Finland. The theme of Land in Situ invites people to rethink the meaning of a site from new perspectives. Many site-specific artworks are based on the artist’s personal sense and subjective conceptions of a specific place. In addition to these purely subjective approaches, the exhibition also enables exploration of nature, site and landscape from various theoretical viewpoints, for instance, philosophical, arthistorical and ecological ones. The exhibition offers an up-to-date terrain for different research methods and for project concepts that hinge on the dialog between arts and sciences.

Curator:
Anna-Lea Kopperi

Artists:
Aguirre & Jonnson, Petri Anttonen, Suzanne Bartos & Erika Batdorf, Sue Callanan, Hyun-Jung Cho, Pira Cousin, Bernhard Gerber, Jenni Haili & Nike Arnold, Kalle Hamm & Dzamil Kamanger, Mia Joki, Yoko Kajio, Teijo Kokko, Anneli Korhonen, Kari Kärkiluoma, Noelene Lucas, Daniela de Maddalena, Elin & Keino (Heini Nieminen & Sandra Nyberg), Ari & Tinja Sarkanen, Juliet Fowler Smith, Anneli Vainonen, Kirsi Viitala, Tuula Vuokola, Seija Vuori & Vesa Kivinen

Taiteilijat:
Aguirre & Jonnson, Petri Anttonen, Suzanne Bartos & Erika Batdorf, Sue Callanan, Hyun-Jung Cho, Pira Cousin, Bernhard Gerber, Jenni Haili & Nike Arnold, Kalle Hamm & Dzamil Kamanger, Mia Joki, Yoko Kajio, Teijo Kokko, Anneli Korhonen, Kari Kärkiluoma, Noelene Lucas, Daniela de Maddalena, Elin & Keino (Heini Nieminen & Sandra Nyberg), Ari & Tinja Sarkanen, Juliet Fowler Smith, Anneli Vainonen, Kirsi Viitala, Tuula Vuokola, Seija Vuori & Vesa Kivinen

Catalogue (pdf)