Parler-femme

 


DV-PAL, 4:3, stereo
duration 04:57min
performer: Kaisla Löyttyjärvi
director, script & edit: Jenni Haili
music: Marika Hyvärinen
Chromogenic colour prints, 50 x 50 cm

Parler-femme refers to the uncovered assertions attached to femininity. In the photograph “Woman is indolent” the woman in the picture asks: “Is this what you mean when claiming a woman to be indolent? Is this how I look like when you think, that I am indolent, strength less and without capability of rational thinking?”. The images of Parler-femme are not primarily beautiful. The roughly pictured “indolence” is a fear and amazement awakening experience. The viewer is forced to think about the questions, that are not asked in the seemingly gender equal Finland.

2005

————————————————-

DV-PAL, 4:3, stereo
kesto 04:57min
esiintyjä: Kaisla Löyttyjärvi
ohjaus, käsikirjoitus, editointi: Jenni Haili
musiikki: Marika Hyvärinen
Kromogeeniset värivedokset, 50 x 50 cm

Parler-femme viittaa naiseuteen liitettyjen väitteiden katteettomuuteen. Kuvassa “Nainen on veltto” kuvan nainen kysyy: “Tätäkö tarkoitat väittäessäsi naista veltoksi? Tältäkö minä näytän silloin kun sinä ajattelet, että olen veltto, voimaton ja vailla rationaalista ajattelua?”. Parler-femmen kuvat eivät ole ensisijaisesti kauniita. Raa’asti kuvattu “velttous” on pelkoa sekä hämmennystä herättävä kokemus. Kuvaa katsova ihminen pakotetaan miettimään kysymyksiä, joita näennäisen tasa-arvon saavuttaneessa Suomessa ei kysytä.

2005